Rèm Văn Phòng

Hiển thị 1–50 của 72 kết quả

Làm việc trực tiếp tại công ty có nhiều thuận lợi, song cũng tồn đọng  không ít khó khăn. Dù được bố trí phòng riêng hay phải chia sẻ không gian chung, các nhân viên thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, chịu đựng tiếng ồn hay tạp âm. Những tác nhân đó phần nhiều ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mỗi người. Khi lưu tâm đến vấn đề này, các doanh nghiệp có thể cân nhắc lắp rèm văn phòng. Với chức năng chống nắng, chống bụi, chống ồn và còn hơn thế, hãy cùng chúng tôi khám phá những lợi ích mà rèm văn phòng đem lại cho bạn và toàn thể nhân viên công ty nhé!

196+ Mẫu Rèm Văn Phòng Đẹp Nhất Hiện Nay

Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 66 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 0 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 1 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 2 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 3 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 4 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 5 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 6 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 7 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 8 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 9 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 10 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 11 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 12 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 13 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 14 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 15 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 16 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 17 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 18 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 19 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 20 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 21 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 22 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 23 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 24 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 25 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 26 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 27 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 28 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 29 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 30 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 31 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 32 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 33 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 34 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 35 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 36 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 37 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 38 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 39 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 40 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 41 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 42 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 43 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 44 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 45 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 46 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 47 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 48 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 49 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 50 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 51 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 52 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 53 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 54 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 55 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 56 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 57 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 58 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 59 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 60 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 61 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 62 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 63 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 64 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 67 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 68 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 69 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 70 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 71 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 72 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 73 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 74 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 75 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 76 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 77 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 78 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 79 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 80 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 81 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 82 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 83 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 84 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 85 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 86 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 87 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 88 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 89 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 90 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 91 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 92 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 93 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 94 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 95 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 96 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 97 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 98 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 99 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 100 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 101 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 102 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 103 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 104 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 105 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 106 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 107 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 108 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 109 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 110 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 111 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 112 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 113 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 114 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 115 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 116 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 117 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 118 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 120 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 121 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 122 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 123 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 124 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 125 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 126 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 127 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 128 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 129 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 130 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 131 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 132 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 133 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 134 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 135 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 136 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 137 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 138 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 139 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 140 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 141 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 142 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 143 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 144 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 145 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 146 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 147 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 148 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 149 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 150 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 151 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 152 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 153 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 154 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 155 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 156 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 157 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 158 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 159 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 160 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 161 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 162 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 163 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 164 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 165 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 166 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 167 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 168 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 169 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 170 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 171 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 172 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 173 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 174 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 175 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 176 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 177 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 178 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 179 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 180 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 181 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 182 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 183 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 184 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 185 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 186 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 187 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 188 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 189 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 190 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 191 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 192 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 193 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 194 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 195 Rem Cau Vong Dep Nhat Remcuathanhvy Vn 196

Rèm văn phòng đẹp

Lợi ích khi lắp rèm văn phòng

1. Combo ba “chống”: Chống nắng, chống bụi, chống ồn

Nhắc đến rèm cửa nói chung và rèm văn phòng nói riêng, chúng ta không thể không nhắc đến bộ ba công năng “chống”. Đây là những lợi ích hàng đầu, đáng để cho các cơ quan cân nhắc lắp rèm. Rèm tạo cảm giác thư thái trong khi làm việc, từ đó giúp người làm có thể cải thiện năng suất làm việc hơn. Suy ra cho cùng, không ai trong chúng ta có thể ngồi quá lâu trong không gian quá sáng, quá nóng hay quá nhiều tạp nhiễu đúng không nào? Vì thế, rèm văn phòng chính là “vật cứu tinh” cho không gian làm việc của nhân viên đó.

Rèm cầu vồng

2. Tạo sự riêng tư không thua ở nhà

Làm việc trong văn phòng đồng nghĩa với việc chia sẻ không gian làm việc với mọi người. Đó không phải là chuyện dễ dàng bởi có đôi lúc chúng ta cần sự tập trung tuyệt đối, hoặc quan trọng hơn là phải giải quyết các nhiệm vụ mang tính chất bảo mật cao. Sự xuất hiện của rèm văn phòng sẽ mang lại cảm giác an toàn khỏi môi trường ngoài. Khi kéo rèm, mọi sự phân tán đều nằm phía sau nó, tạo điều kiện cho ta tập trung vào nhiệm vụ, góp phần tăng hiệu quả làm việc đáng kể.

Rèm lá dọc

3. Khơi nguồn cảm hứng làm việc 

Trong xã hội hiện đại với sự lên ngôi của những công việc sáng tạo, không gian làm việc cũng phải được nâng cấp để tạo nguồn cảm hứng cho những người lao động trí thức. Rèm văn phòng cũng không nằm ngoài xu hướng này. Những chiếc rèm với các gam màu vàng, xanh dương (được cho là thúc đẩy hiệu suất công việc) cùng với các họa tiết sẽ làm thay đổi năng lượng làm việc cho cả tập thể. Người làm sẽ có thêm hứng thú, trở nên tích cực hơn để giải quyết những công việc “khó nhằn” nơi công sở.

rèm sáo nhôm

Xem thêm 99 + Mẫu rèm cửa đẹp tại Thanh Vy

Rèm phòng tắm
 Rèm roman

 Rèm phòng khách
 Rèm vải 2 lớp

 Rèm phòng ngủ
 Rèm chung cư

 Rèm phòng trẻ em
 Rèm cửa nhà phố

 Rèm vải Hàn Quốc
 Rèm cầu vồng

 Rèm vải nhập khẩu
 Rèm lá dọc

Tìm rèm văn phòng sao cho ưng ý

Hiểu được lợi ích rèm văn phòng mang lại, chúng ta cũng nên biết chọn loại phù hợp. Nếu bạn thích loại rèm hiện đại, rèm cầu vồng chính là lựa chọn thích hợp nhất. Đây là sản phẩm kết hợp giữa hai tính năng rèm ngang và rèm cuốn, được cấu tạo nên bởi lớp vải và lớp voan dệt đan xen với nhau. Sự đan xen giữa hai lớp vải giúp bạn dễ dàng điều chỉnh sáng tối theo ý thích. 

Còn với những ai ưa thích rèm để chắn nắng – chống bụi, rèm sáo lá dọc, rèm sáo nhôm hay rèm sáo gỗ là những ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Chất liệu bền cao (như polyester, nhôm, gỗ), khả năng lắp đặt và vệ sinh dễ dàng cũng như công năng “ba chồng” giúp cho các loại rèm này đứng vững trong thị trường nội thất. Đó cũng lý giải cho sự xuất hiện của các loại rèm cửa này trong các văn phòng hiện nay. 

Để tìm hiểu thêm các loại rèm văn phòng khác nhau, bạn có thể tìm đến Rèm Thanh Vy. Tại đây, chúng tôi cung cấp các loại rèm khác nhau, với màu sắc, họa tiết, kích cỡ đa dạng và liên tục được cập nhật. Bạn không nên bỏ qua để tìm thấy cho mình rèm cửa văn phòng ưng ý nhất nha.

Liên hệ: Rèm cửa Thanh Vy

Fanpage: https://www.facebook.com/remcuathanhvy

Địa chỈ: 1182 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân

250.000 
590.000  750.000 
300.000  350.000 
250.000  280.000 
630.000  1.020.000 
450.000  650.000 
630.000  1.020.000 
490.000  720.000 
620.000  1.020.000 
630.000  1.020.000 
660.000  1.020.000 
275.000  350.000 
640.000  650.000 
285.000  350.000 
280.000  350.000 
300.000  350.000 
280.000  350.000 
280.000  350.000 
280.000  350.000 
420.000  500.000 
420.000  500.000 
395.000  550.000 
600.000  650.000 
460.000  500.000 
250.000  300.000 
250.000  280.000 
250.000  280.000